4Consulting vă ajută cu dobândirea certificatului OHSAS 18001

Certificatul OHSAS 18001 este un standard britanic aplicat la nivel internațional pentru sistemele de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS). Acest standard stabilește cerințe pentru ca o organizație să își controleze pericolele legate de sănătate și securitate în muncă și să le îmbunătățească performanța, prin planificarea, documentarea și implementarea unei metode verificabile pentru reducerea și eliminarea pericolelor la locul de muncă. Astfel, beneficiile unui certificat OHSAS 18001 vă pot ajuta organizația să îmbunătățească sănătatea și siguranța.

Gestionarea sănătății și securității la locul de muncă aduce numeroase beneficii pentru toate tipurile și dimensiunile de organizații. Unele dintre acestea sunt:

  • Certificatul OHSAS 18001 oferă un sistem pentru identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor pentru sănătate și securitate în muncă, pentru a minimiza riscul pentru sănătate și securitate.
  • Acesta oferă instrumente și tehnici pentru a identifica cauzele potențiale ale accidentelor și ajută organizațiile să îmbunătățească gradul de conștientizare a angajaților cu privire la riscuri.
  • Ratele incidentelor și accidentelor sunt reduse ca urmare a unui control mai bun al riscurilor legate de muncă și a unei monitorizări îmbunătățite a performanței.
  • Îmbunătățește procesul de investigare a incidentelor.

Pe de altă parte, companiile care au un certificat OHSAS 18001 ce asigură că în interiorul lor se respectă cerințele legale. Pentru ca organizațiile să își stabilească și să mențină regulile, acestea trebuie să țină cont de cerințele legale aplicabile. De asemenea, se asigură că organizațiile se angajează să respecte și să comunice angajaților și părților interesate toate informațiile legale relevante.

În altă ordine de idei, în ceea ce privește îmbunătățirea imaginii unei organizații, certificatul OHSAS 18001 determină organizațiile să stabilească condițiile de sănătate și securitatea în muncă ca fiind o prioritate, asigurându-se că sunt luate măsuri adecvate pentru a proteja personalul, angajații și toți cei asociați cu activitățile lor. De asemenea, adoptarea celor mai bune practici internaționale în ceea ce privește managementul riscurilor poate îmbunătăți imaginea și credibilitatea unei organizații în rândul părților interesate, autorităților de reglementare, clienților, potențialilor clienți și publicului în general. Nu în ultimul rând, o reputație îmbunătățită poate oferi organizațiilor un avantaj competitiv, oferind un mediu sigur pentru a face afaceri.

Mai mult decât atât, un certificat OHSAS 18001 îmbunătățește mediul la locul de muncă, iar asta pentru că implementarea acestui standard le va arăta angajaților că o organizație se angajează să-i mențină în siguranță, îmbunătățind astfel motivația, fidelitatea și satisfacția angajaților. Totodată, OHSAS 18001 poate ajuta organizațiile să pună în aplicare proceduri clare pentru a reduce lipsa angajaților la locul de muncă. În cele din urmă, îmbunătățirea comunicării și formării va aduce o mai mare implicare și angajament din partea tuturor celor care fac parte din companie, asigurând transparență, profesionalism și devotament.

Back to top