Lumea non-A. Volumul 1 de A. E. van Vogt

Judecata sănătoasă, orice ai face, este posibil să fie surprinsă în unele împrejurări. Scopul ştiinţei este de a o scuti de asemenea surprize, asigurând nişte procese mintale în deplin acord cu evoluţia lumii exterioare, astfel încât, în orice situaţie, neprevăzutul să fie evitat.

BERTRAND RUSSELL

 

„Locatarii fiecărui etaj al hotelului vor trebui, ca de obicei, să-şi constituie propriile lor grupuri de protecţie pe întreaga durată a jocurilor…”

Întunecat, Gosseyn privea prin geamul bombat al ferestrei din colţul camerei sale de hotel. Din punctul său de observaţie, situat la nivelul etajului 30, putea vedea aşternut la picioarele sale oraşul Maşinii. Ziua era însorită şi senină, iar suprafaţa ce intra în câmpul de vedere, prodigioasă. La stânga, fluviul de un albastru profund scânteia încreţit sub adierea unei brize întârziate. La nord, colinele muşcau din azurul infinit al cerului.

Acesta era orizontul vizibil, între coline şi fluviu, clădirile se înşirau în lungul vastelor artere de circulaţie. În cea mai mare parte, erau vile ale căror acoperişuri deschise la culoare sclipeau printre palmierii şi arborii semi-tropicali. Dar, ici şi colo, mai puteau fi zărite alte hoteluri şi construcţii de dimensiuni mai importante, neidentificabile la prima vedere.

Maşina se înălţa pe culmea nivelată a unei coline.

Era un turn strălucitor, argintiu, care se avânta către înaltul cerului la vreo zece kilometri de hotel. Grădinile şi palatul prezidenţial învecinat, dispăreau în parte, mascate de coroanele arborilor. Dar lui Gosseyn puţin îi păsa de asta. Maşina, şi numai maşina, îi polariza privirea, eclipsând orice alt obiect din câmpul său vizual.

Imaginea ei era extrem de tonifiantă. Fără voie, şi în ciuda proastei sale dispoziţii, Gosseyn resimţea un fel de încântare. Se afla acolo, în sfârşit, gata să ia parte la jocurile Maşinii, jocuri care semnificau bogăţia şi o situaţie sigură pentru cei care nu reuşeau decât parţial, şi călătoria pe Venus pentru grupul special al câştigătorilor.

De ani de zile dorise să vină, dar numai după moartea ei fusese posibil. Totul se plăteşte, gândea întristat Gosseyn. Pe vremea când visa la această zi, nu-şi imaginase vreodată că ea nu-i va fi alături, supunându-se ea însăşi la test pentru a câştiga. Pe atunci, în timp ce se pregăteau şi studiau împreună, puterea şi voinţa le modelau speranţa. Plecarea către Venus nu însemna nimic nici pentru Patricia, nici pentru el; nici măcar nu se gândise la aşa ceva; acum însă, pentru el, rămas singur, puterea şi bogăţia erau noţiuni fără absolut nici o semnificaţie. Dar depărtarea, inimaginabilul şi misteriosul peisaj venusian, perspectiva unei rupturi totale cu trecutul, toate acestea îl atrăgeau. Se simţea departe de materialismul pământului. Într-un fel, dorea o modificare în plan spiritual, însă fără absolut nici o implicaţie de ordin religios.

Un ciocănit discret la uşă îi întrerupse firul gândurilor. Deschise şi-l văzu pe unul dintre tinerii angajaţi ai hotelului. Acesta i se adresă:

— Domnule, am fost trimis să vă anunţ că toţi ceilalţi clienţi ai acestui etaj sunt deja în salon.

Gosseyn nu vedea în ce-l priveşte un asemenea anunţ.

— Şi ce dacă? Întrebă el.

— Discutăm măsurile de protecţie a locatarilor acestui etaj pe timpul duratei jocurilor, domnule.

— Ah! Exclamă Gosseyn.

Era surprins că uitase. Comunicatul transmis prin difuzoarele hotelului îl intrigase. Era totuşi greu de conceput că cel mai mare oraş al lumii s-ar fi putut găsi complet lipsit de poliţie sau de pază în timpul perioadei jocurilor. În oraşele exterioare, în celelalte oraşe, în sate şi comunităţi, legea continua să fie menţinută. Aici, în oraşul Maşinii, timp de o lună nu va mai exista altă lege decât cea de autoapărare pasivă, la nivel de grup.

— Vin, zise Gosseyn surâzând. Spune-le că abia am sosit şi am uitat. Mulţumesc.

Îi întinse tânărului un bacşiş şi-i făcu semn să plece. Închise uşa, blocă cele trei ferestre de plasto şi puse un reperor pe videofonul său. Apoi, după ce încuie cu grijă uşa traversă holul.

Intrând în salon îl remarcă pe unul din locuitorii propriului său sat, un comerciant pe nume Nordegg, stând în picioare lângă intrare. Gosseyn îl salută din cap, surâzând. Omul îl privi uimit şi nu-i răspunse în nici un fel. O clipă, Gosseyn găsi bizară o asemenea atitudine. Dar această impresie dispăru din mintea sa când băgă de seamă că restul numeroasei asistenţe îl privea.

Priviri luminoase prieteneşti, feţe curioase, amabile, dar cântărindu-l – iată care fu impresia lui Gosseyn. Îşi stăpâni un surâs. Fiecare îşi măsura vecinul, încercând să evalueze şansele acestuia de a câştiga. Un domn în vârstă, aşezat la un birou lângă uşă, îi făcu semn. Gosseyn se apropie. Omul îi spuse:

— Daţi-mi numele dumneavoastră şi restul datelor ca să le înregistrez.

— Gosseyn. Gilbert Gosseyn, Cress village, Florida, vârsta 34 ani, înălţimea un metru 85, greutatea 84 kilograme, fără semne particulare.

Bătrânul îi surâse făcându-i un semn cu ochiul:

— Asta-i părerea dumitale. Dacă mintea vă este pe măsura aspectului exterior, veţi merge departe la jocuri.

Apoi concise:

— Scuzaţi-mă, nu mi-aţi spus dacă sunteţi căsătorit.

Gosseyn şovăi, gândindu-se la cea care murise.

— Nu – şopti el în cele din urmă, necăsătorit.

— Ei bine, în orice caz sunteţi un bărbat prezentabil. Sper că jocurile să se dovedească demne de Venus, domnule Gosseyn.

În timp ce se răsucea pentru a pleca, Nordegg, consăteanul din Cress-Village, îl ocoli şi se aplecă deasupra registrului. Când Gosseyn privi din nou, Nordegg îi vorbea cu însufleţire bătrânului domn, care părea să nu fie de acord. Uimit, Gosseyn îl urmări o clipă, apoi renunţă să se mai gândească la ei, deoarece un omuleţ jovial, găsind un colţişor mai liber în sala supraaglomerată, tocmai ridica mâna.

— Doamnelor şi domnilor începu el. Îmi voi permite să vă rog să începem discuţia noastră acum. Toţi cei care sunt interesaţi de protecţia grupului, au avut tot timpul să ajungă. Şi, prin urmare, de îndată ce perioada de recuzare va lua sfârşit, vă sugerez să închidem uşile şi să începem.

Pentru noii candidaţi la jocuri care nu ştiu ce se înţelege prin perioada de recuzare – continuă el – voi preciza procedeul. După cum o ştiţi, fiecare dintre persoanele prezente aici va fi rugată să repete la detectorul de minciuni informaţiile furnizate la intrare. Dar, înainte ca noi să începem, dacă cineva are vreo bănuială sau se îndoieşte de legitimitatea prezenţei aici a oricăruia dintre cei de faţă, să binevoiască să o spună acum. Dumneavoastră aveţi dreptul de a recuza pe oricine dintre persoanele prezente. Formulaţi-vă, vă rog, toate bănuielile, chiar dacă nu aveţi o dovadă clară. Reamintiţi-vă, totodată că grupul se va reuni săptămânal şi că recuzarea în cauză se va putea face cu ocazia fiecărei întâlniri. Pentru moment există vreuna?

— Da – se auzi o voce în spatele lui Gosseyn. Recuz prezenţa aici a unui individ care pretinde că se numeşte Gilbert Gosseyn.

— Ce?

— Tresări Gosseyn.

Se întoarse şi-l privi, incredul, pe Nordegg.

Omul îl fixă fără să clipească, apoi ochii îi alunecară spre feţele celor plasaţi în spatele lui Gosseyn. Apoi rosti:

— Când Gosseyn a intrat aici, mi-a făcut un semn ca şi cum m-ar fi cunoscut; asta m-a determinat să-i citesc numele în registru, gândindu-mă că poate astfel îmi voi reîmprospăta memoria. Spre marea mea surprindere, l-am auzit declarând că locuieşte în Cress Village, în Florida, de unde eu însumi sunt. Cress Village, doamnelor şi domnilor este un cătun destul de cunoscut, dar nu are decât trei sute de locuitori. Eu sunt proprietarul unuia dintre magazine şi cunosc pe toată lumea, dar absolut pe toată lumea din cătun şi zona înconjurătoare. Nu există vteun individ în Cress Village sau în împrejurimi care să se numească Gilbert Gosseyn.

Cuvintele lui Nordegg îl şocară puternic pe Gosseyn, dar el îşi reveni înainte ca acesta să-şi fi terminat alocuţiunea. Pe moment avu impresia certă că este victima unei farse de prost gust. În caz contrar detalierea acuzării s-ar fi dovedit cu totul lipsită de sens. Zise:

— Spusele dumneavoastră par o prostie, domnule Nordegg.

Făcu o pauză, apoi continuă: f

— Este numele dumneavoastră, nu-i aşa?

— Întocmai, încuviinţă Nordegg, deşi mă întreb de unde o ştii.

— Magazinul dumneavoastră din Cress Village, insistă Grosseyn nu se află la capătul unui şir de nouă imobile, la o intersecţie?

— Este exact – răspunse Nordegg – dar probabil că-i fi trecut vreodată prin Cress Village, ori ai văzut vreo fotografie.

Încăpăţânarea celuilalt îl irită pe Gosseyn. Căutând să-şi stăpânească mânia, adăugă:

— La vreo doi kilometri înspre vest de magazinul dumneavoastră se află, o casă cu o arhitectură mai degrabă ciudată.

— Casă! Asta numeşte el casă! Zise Nordegg. Conacul celebru în întreaga lume aparţinând familiei Hardie.

— Hardie, răspunse Gosseyn, era numele de fată al soţiei mele; ea s-a prăpădit acum aproape o lună. Patricia Hardie. Asta nu vă spune nimic?

Îl văzu pe Nordegg surâzând încântat figurilor care-i înconjurau urmărindu-i cu atenţie.

— Ei bine, doamnelor şi domnilor, judecaţi dumneavoastră singuri. Spune că Patricia Hardie a fost soţia lui. Presupun că noi toţi am auzit de această căsătorie, dacă ar fi avut loc. Iar în ce priveşte afirmaţia că Patricia Hardie, sau, mă rog, Patricia Gosseyn, ar fi în prezent moartă, ei bine – (surâse:) – tot ce pot să vă spun este că am văzut-o ieri dimineaţă; Era cum nu se poate mai vie, foarte frumoasă şi în plină formă pe calul ei favorit, un bălan pur sânge arab.

Asta deja nu mai era o glumă. Nu mai corespundea. Patricia nu avusese niciodată cal, bălan sau de altă culoare. Ei fuseseră săraci, trudiseră ziua în mica lor livadă şi învăţaseră noaptea. Şi Cress Village nu fusese niciodată vestit pentru că ar fi adăpostit locuinţa familiei Hardie. Iar cei din clanul Hardie erau nişte neica-nimeni. Cine dracu’ ar fi trebuit să fie?

Întrebarea îl ului. Cu claritate văzu deodată calea de a ieşi din impas.

— Nu pot decât să vă sugerez o verificare la detector a afirmaţiilor mele.

Dar detectorul răspunse:

— Nu, dumneavoastră nu sunteţi Gilbert Gosseyn şi n-aţi locuit niciodată în Cress Village. Dumneavoastră sunteţi…

Aparatul se opri. Zecile de leduri electronice clipiră, nesigure.

— Da, da? Insistă omuleţul rotofei. Cine este el?

Urmă o lungă pauză, apoi:

Mintea lui nu conţine nici o informaţie, articulă detectorul. Este înconjurată de un câmp de forţă de o natură nemaiîntâlnită. Nici el însuşi nu pare să fie la curent cu adevărata sa identitate. În circumstanţele actuale, nici o identificare nu este posibilă.

— Şi deci în circumstanţele actuale, zise grăsunul cu un ton definitiv, nu pot decât să sugerez o următoare vizită la psihiatru, domnule Gosseyn. Fără nici o îndoială, locul dumneavoastră nu este aici.

Un minut mai târziu, Gosseyn era pe coridor. Un gând, un singur gând îi apăsa creierul ca un bloc de gheaţă. Ajunse în camera sa şi ceru un număr de videofon. Îi trebuiră două minute pentru a căpăta legătura cu Cress Village. Chipul unei necunoscute îi apăru pe ecran. Trăsăturile erau mai degrabă severe, dar tinereşti şi inteligente.

— Sunt miss Treechers, secretara din Florida a domnişoarei Patricia Hardie. Care este obiectul convorbirii pe care doriţi să o aveţi cu miss Hardie?

Timp de o clipă, existenţa unei persoane cum ar fi această miss Treechers îl tulbură, dar Gosseyn îşi reveni şi zise:

— Probleme particulare. Şi este absolut necesar să-i vorbesc personal. Vă rog, daţi-mi legătura cu dânsa imediat.

Intonaţia, trăsăturile chipului sau gesturile sale impuseră prin autoritate. Tânăra, după o ezitare, îi răspunse:

— N-ar trebui să v-o spun, dar puteţi s-o găsiţi pe miss Hardie la palatul Maşinii.

Gosseyn explodă:

— E aici, în capitală!

Nici un băgă măcar de seamă când întrerupse legătura. Dintr-odată, chipul fetei dispăru. Ecranul video se întunecă. Era singur în faţa surprinzătoarei realităţi: Patricia era în viaţă!

Bineânţeles că o ştiuse. Creierul său, obişnuit să accepte lucrurile aşa cum erau, admisese deja faptul că un detector de minciuni nu minte. Stând acolo, în faţa aparatului, se simţea ciudat de satisfăcut de cele aflate. N-avea nici un chef să ceară legătura la palatul Maşinii, să-i vorbească Patriciei, s-o vadă. Mâine, desigur, va trebui să se ducă, dar asta i se părea foarte departe în spaţiu şi timp. Fu adus la realitate de nişte ciocănituri energice la uşă. Deschise şi se găsi în faţa a patru bărbaţi; unul dintre aceştia, un tânăr înalt, i se adresă:

— Sunt administratorul adjunct. Îmi pare rău, dar trebuie să plecaţi. Bagajele dumneavoastră vor fi păstrate în depozitul nostru de jos. În luna fără poliţie nu ne putem asuma riscurile decurgând din prezenţa indivizilor suspecţi.

Îi trebuiră vreo 20 de minute până să părăsească hotelul. Înserarea începuse să se lase când o porni agale pe strada aproape pustie.

„Aristotel… Foarte dotat… A fost cei caee, fără îndoială, a influenţat cel mai mare număr de oameni care au suportat vreodată ascendentul unei singure personalităţi. Dramele noastre au început în momentul în care biologul „intensiv’ Aristotel l-a devansat pe matematicianul filosof „extensiv” Platon şi a combinat toate identităţile primare, toate postulatele subiective… Într-un sistem impresionant, pe care n-am putut, timp de peste 2000 de ani, să-l revizuim fără a risca persecuţia… Din acest motiv, numele său a fost dat doctrinelor bispeculative – zise „aristoteliene „ – pe când realităţilor polispeculative proprii ştiinţelor moderne li s-a atribuit calificativul de „non-aristoteliene”.

 

Era mult prea devreme ca să fie cu adevărat periculos. Noaptea abia era la început. Vagabonzii şi găştile, criminalii şi hoţii care nu vor întârzia să se manifeste, aşteptau să fie mai întuneric. Gosseyn trecu pe lângă un panou care se lumina intermitent, repetând ademenitoarele cuvinte:

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns